O spolocnosti

„Intelly“ je nerdy a zábavná značka produktov s vynikajúcou zákazníckou skúsenosťou. Podstata značky je zakomponovaná do loga značky a komunikačného tónu, ktorý sledujeme. Je ľahký, priamy, priateľský a zábavný. Všetko sa odráža v dizajne, balení a predovšetkým v kultúre spoločnosti a jej procesov.

Zameriavame sa na hľadanie ponuky inteligentných produktov pre každodenný život mladých a dynamických ľudí, ktorí robia rýchle, ale inteligentné rozhodnutia o ich živote a pomocou gadgetov zlepšujú a užívajú si svoj život naplno. Typický moderný aktívny životný štýl závislý od funkcií vášho mobilného telefónu, ako sú komunikačné aplikácie, sociálny profil, osobný vzhľad a dobrá zábava každý deň. Hovoríme im „IntellyJacks a IntellyGinas“

Základné hodnoty nášho IntellyTeamu sú: zvedavosť, rozhľadenosť, pozitívnosť, schopnosť reagovať, odhodlanie, vášeň a trochu čudné.

Koncentrujemy się na znalezieniu inteligentnej oferty produktów dla codziennego życia młodych i dynamicznych ludzi, którzy podejmują szybkie, ale inteligentne decyzje dotyczące swojego życia i używają gadżetów do ulepszania swojego życia. Typowy nowoczesny aktywny tryb życia, który zależy od funkcji telefonu komórkowego, takich jak aplikacje komunikacyjne, profil społecznościowy, wygląd zewnętrzny i dobra zabawa każdego dnia. Nazywamy je „IntellyJacks in IntellyGinas“.
Podstawowe wartości naszego IntellyTeam to: ciekawość, otwartość, pozytywność, szybkość reakcji, determinacja, pasja i trochę dziwność.

ENGLISH:

“Intelly” is a nerdy & fun brand of products with exquisite customer experience. The essence of the brand is encompassed in the brand logo and the communication tone that we are pursuing. It is light, direct, friendly and fun. Everything is reflected in the site design, packaging and above all the culture of the company and its processes.

We are focused on searching for intelligent product offering for everyday life of young and dynamic people that make quick but smart decisions about their life and use gadgets to improve and enjoy their life in full. Typical modern  active lifestyle dependent on your mobile phone features like communication apps, social profile, personal looks and good fun every day. We call them “The IntellyJacks and the IntellyGinas”

Core values of our IntellyTeam are: Curiosity, Open-minded, Positive, Responsive, Determination, Passion and a little Weird.

Informacje o firmie

INTELLYSHOP trgovina in storitve d.o.o.
Ljubljana, Cesta na Poljane 42B
1210 Ljubljana – Šentvid
TRR: SI56 3000 0002 7336 770 (Sberbank d.d., Ljubljana)
Numer rejestracyjny: 8443190000
Numer podatkowy: SI19501269

Kontakt

info@intellyshop.sk